Sesje dziecięce – zdjęcia dziecka, zdjęcia dziecka z rodzicami lub rodzeństwem. Sesje plenerowe bądź w mieszkaniu (studyjne)